Category

Kursus

LinkedIn, kursus

Styrk din virksomheds tilstedeværelse på LinkedIn over 6 formiddage

Af | Kursus, LinkedIn, Nyheder

Er du ansvarlig for at drive og udvikle idéer og indhold til din virksomheds side på LinkedIn? Og måske kan tænke dig fornyet viden og inspiration til at skabe værdifuldt indhold og aktivitet på virksomhedssiden og LinkedIn? Så får du nu mulighed for at deltage på et anderledes og givtigt forløb, der udover at gøre det effektfuldt og professionelt i din fremtidige tilstedeværelse også giver dig konkrete værktøjer, indspil og idéer, både fra os og fra øvrige deltagere.

Udvikling af din virksomheds tilstedeværelse på LinkedIn, forankret omkring jeres mål, strategi og ønsker fokuseret på at give dig konkrete værktøjer, indspil og idéer…

Forløbet tager afsæt i 6 formiddage i første halvår 2017 fra 8:30-11:30 – og med deltagelse af max. 6 deltagere. Du kan se datoerne nedenfor. Forløbende faciliteres af os, hvilket også inkluderer, at vi tilfører opdateret viden, værktøjer og input undervejs. Herudover skal du have mod på og lyst til at bidrage med egne erfaringer og resultater undervejs, ligesom du kommer til at inspirere til og udvikle indhold og idéer til egen virksomhed og øvrige deltagere / deltagende virksomheder. Du kommer til at arbejde aktivt med LinkedIn mellem modulerne / formiddagene, hvis du vil give den gas på dit og din virksomheds udbytte.

Med andre ord, er forløbet særdeles praktisk orienteret, hvor vi undervejs kommer til at arbejde med egen og hinandens virksomheder. For at gøre det endnu mere praksisnært og relevant, er der mulighed for, at forløbene holdes hos deltagende virksomheder, hvorfor du skal påregne transport. Dette første forløb som vi tilbyder, udbydes med udgangspunkt i Aalborg og køreafstanden vi max. være 50 km.

Du forstærker resultaterne

Du er ansvarlig for din virksomheds aktiviteter på LinkedIn. I har enten et ønske om at forstærke resultaterne af jeres indsats eller at komme nogle spadestik dybere i forhold til hvad virker, hvad muligt og for at få fornyet viden og indsigt. Ønsket kan også pege i retning af, idéer til og en plan for, hvordan og hvilket indhold du kan udvikle til indsatserne på LinkedIn. Og at du får det gjort.

Hvad får jeg og min virksomhed ud af det?

I får en langt stærkere tilstedeværelse på LinkedIn, med jeres virksomhedsside som udgangspunkt. Du får ‘styr på’ den professionelle tilstedeværelse og hvordan du driver dine indsatser effektfuldt. Og så får du stribevis af idéer og input til dit indhold og ‘produktion’ af indholdet. Endelig får du input til at få dine kollegaer med, og indspil iøvrigt til egen virksomhed.

Endelig får du mulighed for, i et snævert forum, at arbejde mere dybdegående og netværksorienteret end på et ‘sædvanligt’ kursus. Og her koncentreret omkring et længerevarende forløb, hvor du arbejder med din virksomhed igennem hele forløbet. Det vil være muligt at påvirke indhold, som løbende afstemmes efter deltagernes ønsker.

Pris
Der er en intropris på dette forløb på 6.975 kroner plus moms. Beløbet faktureres ved din tilmelding.

De 6 formiddage
Alle dage fra 8.30-11:30 – 14. februar, 7. marts, 4. april, 25. april, 16. maj & 6. juni 2017.

Dit udbytte med inOrange
Hvis du ønsker at se, hvilket udbytte deltagere tidligere har fået ved deltagelse på kurser hos os, så tag et kig her på www.inorange.dk, hvor der på forskellig vis er deltagerevalueringer / udtalelser.

Vil du med?
Kontakt os via kontaktformularen eller på jr@inorange.dk. Du er også meget velkommen til at ringe til Jørn Ræbild som faciliterer forløbet på 61 66 76 00, hvis du har spørgmål af nogen art. Seneste tilmelding er 1. februar 2017.

Salgskursus, advokater

Nye kurser til advokater

Af | Kursus, LinkedIn, Nyheder, Rådgivning, Salg

I samarbejdes med Advokaternes HR, som tilbyder ny viden og forretningsudvikling for danske advokater udbyder vi nu 2 kurser. Indenfor det rådgivende salg og indenfor LinkedIn.

Forstærkede relationer, øget salg og nye kunder til advokater

Med afsæt i vores gennemtestede koncept, har vi specifikt til advokatbranchen udviklet kurserne, så de tager sigte på at styrke relationen til (kommende) kunder og klienter, hvad enten det handler om at øge kendskabet til egen virksomhed, højne kundetilfredsheden eller tiltrække nye kunder.

Rådgivende salg og nye klienter
Formålet med dette kursus er at give deltagerene øget forståelse for, indsigt i og færdigheder til at gennemføre effektiv dialog og rådgivning med (kommende) klienter for derved at højne kundetilfredsheden, forstærke rådgivningen og øge salget. Læs mere om kurset hos Advokaternes HR her.

LinkedIn til salg, markedsføring & branding
Formålet med dette kursus er at give øget forståelse for, indsigt i og færdigheder i brugen af LinkedIn, hvormed du som deltager kan udvikle og forstærke relationen til dine (kommende) klienter og styrke dit salg. Dette med udgangspunkt i LinkedIns muligheder i forhold til salg, markedsføring og (employer) branding. Læs mere om kurset hos Advokaternes HR her.

Fælles for kurserne vil være, at der vil være en vekselvirkning af indlæg fra underviseren, dialog og øvelser med en høj grad af deltagerinvolvering. Og så kan den fornyede viden og færdigheder anvendes straks efter kurset. Læs mere om udbyttet ved kurserne på Advokaternes HR og læs mere om vores underviser Jørn Ræbild på LinkedIn her.

Rådgivning, kundetilfredshed

Case – GrønlandsBANKEN styrker rådgivning og salg i mødet med kunden

Af | Kursus, Nyheder, Rådgivning, Salg

GrønlandsBANKEN er etableret i 1967 og er i dag markedsledende og har et erklæret mål om at give såvel lønmodtagerkunder, erhvervskunder, kommuner som Grønlands Hjemmestyre en individuel og professionel kundebetjening. Banken har sit hovedkontor i Nuuk og beskæftiger knapt 120 medarbejdere.

Bankens værdier – engagerende, rummelige, ordentlige og kompetente – er rettesnor for, hvordan banken agerer og ønsker at blive opfattet. GrønlandsBANKEN er medlem og medstiftere af netværket CSR Greenland, som siden 2010 har arbejdet for at udvikle samfundsansvaret blandt virksomhederne i Grønland. En af motivatorerne for – idet hele taget – at arbejde med samfundsansvar / CSR udspringer af bankens fremtrædende rolle, bankens indflydelse på den grønlandske økonomi og af overvejelser om, hvad banken kan skabe af merværdi ud over den daglige drift af banken.

GrønlandsBANKENs situation
Som et led i bankens udvikling og fremadrettede indsatser, blev det ved udgangen af 2015 besluttet at iværksætte nye tiltag, der yderligere kunne styrke rådgivningen af kunderne, øge kundetilfredsheden, forstærke salget og i det hele taget ’ruske op i i det vanlige’ med nye input og indspil – udefra.

Udgangspunktet var solidt, med stærke resultater, kompetente medarbejdere, og i det hele taget med en tilfredsstillede opfattelse af banken og bankens rådgivning. Men også med plads til at banken kunne udvikle sig, baseret på kundeundersøgelser og analyser samt dialog med kunder og omgivelser. Banken kunne vælge ét af to, nemlig enten at lade stå til, eller søge at skabe endnu højere kundetilfredshed og stærkere resultater for kunderne og banken. Banken valgte det sidste.

Bankens ønsker om nye tiltag
Til en start ønskedes fokus rettet mod bankens erhvervsområde. Gerne via et undervisningsforløb, for bankens kundechefer og erhvervsrådgivere, med et mål om at styrke kundetilfredsheden og forbedre medarbejdernes kompetencer i rådgivningen – og i salget.
Dette indbefattede også at tilføre yderligere gejst til deltagerne og idet hele taget ”rykke” medarbejdernes indsigt i kommunikation, herunder kommunikationsfærdigheder og adfærd i mødet med kunden, med et sigte på at gøre dette mere værdifuldt. Og endelig at have en fælles referenceramme og udgangspunkt i det hele taget, for de videre tiltag på erhvervsområdet.

Løsning – Aktionsorienteret rådgivning, salg & kundedialog

Blandt andet med afsæt i dialog med GrønlandsBANKEN og en mere nuanceret afklaring af bankens ønsker og krav, udviklede vi et casebaseret forløb, hvor medarbejderne – i hold af 4 personer, deltog på et 2 dages intensivt undervisningsforløb. Et forløb som blandt andet gav deltagerne / indeholdt

  • En fundamental forståelse for værdien af, at rådgive kunder med udgangspunkt i deres behov og et forstærket evne til og træning i dette
  • Forstærkede færdigheder i mødeledelse, målfastsættelse, mødestyring og struktur mv.
  • Bedre evne til kommunikation med kunden, at forhandle og skabe værdi – for kunden og banken
  • En personlig ’rejse’ og udvikling, med en stærk indsigt i egne styrker og udviklingsområder, og træning i og mulighed for at aktivere disse yderligere
  • Inspiration, høj energi og fart på…

Udbyttet for deltagerne og banken
Når alle deltagere uden undtagelse i deres samlede vurdering at forløbet vil anbefale det til andre, og enkelte endda udtrykker ønske om, at et sådant forløb, bør være obligatorisk, har vi næppe ramt helt ved siden af skiven, sådan udtrykt lidt forsigtigt. Det som deltagerne og banken nu opnår, udover den fornyede energi, adfærd og forstærkede evner og færdigheder hos den enkelte deltager, vil vise sig fremadrettet, men udgangspunktet er stærkt.

Patricia Lund Olsen, HR-chef i GrønlandsBANKEN, udtaler ”fra første telefonopkald og efterfølgende kontakt har dialogen med Jørn været nem og uformel. Jørn var meget hurtig til at forstå og pejle sig ind på vores ønsker og behov. Hans ligefremme og åbenhjertige facon er meget tillidsvækkende og kombineret med høj faglighed, kunne vi ikke have truffet et bedre valg. Samarbejdet med Jørn var en meget professionel og behagelig oplevelse.”

Jesper Hansen, Erhvervskundechef i GrønlandsBANKEN, udtaler ”Da jeg tiltrådte som Erhvervskundechef for 8 dygtige og engagerede erhvervsrådgivere i 2015, så jeg et behov for at udvikle en fælles tilgang og et fælles ”sprog” i forhold til rådgivning, kundedialog og salg. Vores 8 rådgivere udgør en relativt divers gruppe fra unge til meget erfarne rådgivere, af lokale og tilkaldte og alle med forskellig faglig og firmamæssig kulturel baggrund. Alle med stærke kompetencer på rådgivnings- og kredit-siden. Men der manglede som sagt en homogen og effektiv tilgang til kommunikation, dialog og salg. Derfor afsøgte vi markedet for mulige løsninger på hurtigt og effektiv at etablere denne fælles platform, og fandt det vi søgte hos Jørn Ræbild og inOrange. På basis af en dybdegående dialog om vores behov, fik vi på kort tid sammensat et intensivt to x to-dages program med fire rådgivere på hvert hold, og vi er ikke blevet skuffede. Ud over konkrete metoder og værktøjer, som blev intensivt trænet, opnåede vi en solid sammentømring af de to rådgiver-teams og dermed en stærk forankring af det indlærte ”sprog”, som letter og sikrer implementering og fastholdelse af de nye færdigheder. En helt igennem tilfredsstillende oplevelse som vil styrke Erhvervsafdelingens rådgivning, vores kunde- og medarbejdertilfredshed og vores forretningsmæssige resultater.”

Se GrønlandsBANKENs website her.
Læs mere om kurser til den finansielle sektor her.

Kursus til erhvervsrådgivere og erhvervskundechefer i den finansielle sektor

Af | Kursus, Nyheder, Salg

Når sigtet er at styrke viden og færdigheder for erhvervsrådgivere, erhvervskundechefer og afdelingsdirektører, som er beskæftiget i den finansielle sektor og arbejder med rådgivning og opsøgende salg overfor erhvervslivet. Mere konkret med et ønske om, at skabe en stærk udvikling hos den enkelte deltager, med deraf følgende stærkt forbedrede resultater i salget og mødet med kunden…

Baseret på vores mangeårige erfaring indenfor finansielt salg og aktionsorienteret kundedialog, kan vi tilbyde en række forskellige muligheder. Vores mest efterspurgte forløb, er et unikt kursus, som er opbygget omkring et gennemtestet og effektfuldt koncept.

Over 3 intensive dage, vil deltagerne få et solidt fundament til brug for de videre indsatser i det opsøgende salg og til fremtidige kundemøder, og vil blandt andet opnå

• øget viden om salg og rådgivning med udgangspunkt i kundens ønsker, krav og vurderingskriterier
• forbedrede færdigheder i at aftale møder på telefon
• bedre struktur, styring og resultater i mødet med kunden
• at blive bedre til at forhandle priser og vilkår
• afklaring omkring stærke og svage sider i kundedialogen – rådgivning & salg
• øget selvtillid og bedre resultater
• idéer og inspiration til fremtidige salgs- og rådgivningsindsatser og actions
• at inddrage LinkedIn som et aktivt værktøj i salget og dialogen

Forløbet er stærkt og ekstremt udviklende, hvor vi anbefaler et lavt deltagerantal. Konceptet er velafprøvet og virkningsfuldt. Det er et hårdt, intensivt og givende forløb. Kontakt os her og hør mere om vores erfaringer og hvad vi kan bidrage med i din virksomhed.

Mødebooking og LinkedIn

Telefonen og LinkedIn i dit salg – effektiv mødebooking

Af | Kursus, LinkedIn, Nyheder, Salg

Mødebooking er en velkendt og ofte brugt salgsdisciplin – særligt på B2B-markedet. Men hvordan forener vi arbejdet med mødebooking og vores anvendelse af LinkedIn? Og skaber værdi ved det? Det har vi et bud på.

Mødebooking & LinkedIn

På et forløb, hvor indsatsen fokuseres på, at give deltagerne en stærk platform, hvorfra mødebookingaktiviteterne kan gennemføres. Dette med et stærkt supplement, i form af en solid viden om LinkedIn, der tager afsæt i de muligheder der opstår i arbejdet med at udvikle relationer og leads når telefonen og LinkedIn går hånd i hånd.

Med andre ord, får deltagerne optimeret deres færdigheder på telefonen og hertil bliver de klædt på med konkret viden om og værktøjer til, at kombinere tiltagene på telefonen med LinkedIn – og omvendt. Så det virker.

Udgangspunktet er et velafprøvet og effektfuldt koncept om mødebooking samt LinkedIns funktionaliteter og muligheder og er oplagt for den del af organisationen, som beskæftiger sig med opsøgende salg eller booker møder på B2B-markedet. Hvad enten det er salg af produkter, ydelser, ideer, rådgivning eller projekter.

Kontakt os her og hør mere om hvilke muligheder vi kan bringe i spil i din virksomhed.

LinkedIn kursus

Kom stærkt videre med LinkedIn i dit salg

Af | Kursus, LinkedIn, Nyheder, Salg

Vi målretter specifikke kursus- og uddannelsesforløb til din virksomhed. Forløb, hvis mål er at give deltagerne forstærkede færdigheder i og viden om, hvilke håndtag det er værd at skrue på – og hvordan det gøres – i aktiviteterne på LinkedIn. Og i salget.

Så hvad enten det i generel henseende handler om at få succes med brug af LinkedIn i salget, om det handler om at kæde LinkedIn sammen med mødebookingaktiviteterne eller samlet set at inkludere mediet i de salgsmæssige handlinger, så har vi gode bud på, hvad der kan være af relevante og vedkommende muligheder for din virksomhed.

Dine muligheder med LinkedIn – kursus

Vi drøfter gerne mulighederne med dig for din virksomhed, giv et ring til os på 61 66 76 00 eller kontakt os her.